Képzéseink

Szakgimnáziumi képzések

Nyomdaipari technikus

A képzési idő: 4+1 év, érettségi utáni technikum esetében (25 éves korig) 2 év.

Az ágazat megnevezése: Kreatív
A szakma megnevezése: Nyomdaipari technikus
A szakma azonosító száma: 5 0211 16 11
A szakma szakmairányai: Nyomdaipari előkészítő, Nyomdaipari gépmester, Nyomtatványfeldolgozó
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
Ágazati alapoktatás megnevezése: Vizuális ágazati alapoktatás
Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -
Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi oktatásban: 126 óra, Érettségire épülő oktatásban: 120 óra

A tanuló alapismeretei birtokában gyakorlatot szerez a vizuális kommunikáció alapelemeinek (tér, forma, szín, betű, szöveg, kép), és kifejező eszközeinek (kompozíció, arány, kontraszt) használatában. Tervező és kivitelező munkájában alkalmazza az alapvető színelméleti és tipográfiai szabályokat. Ismeri a nyomdai és digitális média műfaji és technikai sajátosságait, adottságait. Szabadkézzel vagy digitális eszközökkel álló-, vagy mozgóképet tervez, készít. Alapszinten használja a digitális képalkotásra, képrögzítésre, képfeldolgozásra alkalmas pixel- és vektorgrafikus programokat. Megfelelő szoftverek használatával a különböző típusú vizuális alapelemek előállítását, integrálását és megjelenítését végzi. Digitális nyomtatásra alkalmas berendezéseket használ, alapismeretekkel rendelkezik a különböző nyomtatási eszközökről, könyvkötészeti technológiákról. Egyszerű kiadványok kötészeti kivitelezését elvégzi. Anyanyelven alapszintű – az ágazati szakmai terminológiának megfelelő - szókincs birtokában kommunikál. Felkészült a csoportmunkára, a színvonalas, önreflektív munkára, a felelősségvállalásra. Alapismeretekkel rendelkezik az ágazati tevékenységekhez kapcsolódó munka-, tűz-, baleset-, környezet és egészségvédelmi szabályokról, képes az előírások betartására.

 

Nyomdaipari előkészítő szakmairány:

A vevői igények alapján azonosított késztermék gyártási utasításainak megfelelően irányítja a nyomtatásra alkalmas kép- és szövegfeldolgozás során az analóg és digitális nyomóformakészítés előállítási folyamatában résztvevő csoport munkáját, szervezi annak gazdaságos és környezettudatos végrehajtását, biztosítja a nyomdai gyártás zökkenőmentességét. Gondoskodik a nyomóforma előállításához használatos gépi berendezések üzemeltetéséről, felügyeletéről, karbantartásáról. Részt vesz az új nyomóforma készítési folyamatok és gépek meglévő rendszerbe történő integrálási terveinek kidolgozásában, valamint a megfelelő alap- és segédanyagok kiválasztásában. Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a nyomóformakészítés egyes munkafázisait, beosztott kollégáinak szakmai támogatást nyújt, gondoskodik képességeik fejlesztéséről.

Nyomdaipari gépmester szakmairány:

A vevői igények alapján azonosított késztermék gyártási utasításainak megfelelően irányítja az analóg és digitális eljárással készülő nyomtatok előállítási folyamatában résztvevő csoport munkáját, szervezi annak gazdaságos és környezettudatos végrehajtását, biztosítja a nyomdai gyártás zökkenőmentességét. Gondoskodik a nyomógépek üzemeltetéséről, felügyeletéről, karbantartásáról. Részt vesz az új nyomtatási folyamatok és nyomógépek meglévő rendszerbe történő integrálási terveinek kidolgozásában, valamint a megfelelő alap- és segédanyagok kiválasztásában. Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a nyomtatás egyes munkafázisait, beosztott kollégáinak szakmai támogatást nyújt, gondoskodik képességeik fejlesztéséről.

Nyomtatványfeldolgozó szakmairány:

A vevői igények alapján azonosított késztermék gyártási utasításainak megfelelően irányítja az analóg és digitális eljárással készült nyomtatok feldolgozási folyamatában résztvevő csoport munkáját, szervezi annak gazdaságos és környezettudatos végrehajtását, biztosítja a nyomdai gyártás zökkenőmentességét. Gondoskodik a nyomtatványfeldolgozó gépek üzemeltetéséről, felügyeletéről, karbantartásáról. Részt vesz az új nyomtatványfeldolgozási folyamatok és gépek meglévő rendszerbe történő integrálási terveinek kidolgozásában, valamint a megfelelő alap- és segédanyagok kiválasztásában. Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a nyomtatványfeldolgozás egyes munkafázisait, beosztott kollégáinak szakmai támogatást nyújt, gondoskodik képességeik fejlesztéséről.