Gyakori kérdések

  • Valóban ingyenes a második szakképesítés megszerzése is?

Magyarországon az állam az első és a második, – az állam által elismert – szakképesítés megszerzését is ingyenesen biztosítja az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül tanulók és felnőttek számára. A második szakképesítés abban az esetben szerezhető meg ingyenesen, ha a jelentkező a felnőttoktatási tanulószerződés keretében költségvetési támogatásban részesített szakképesítést választ a megfelelő iskolában. 

  • Mit jelent az iskoláztatási támogatás (családi pótlék)?

A köznevelési intézményben, nappali munkarendben tanuló diákok annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévüket – sajátos nevelési igényű tanulók a 23. életévüket betöltik, iskoláztatási támogatásra (családi pótlékra) jogosultak.

  • Érettségi után szakképzés? Miért tanuljak szakmát?

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdők sokkal kisebb arányban válnak munkanélkülivé, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűek. Fontos hangsúlyozni, hogy a magyar munkaerőpiac évek óta több területen is szakemberhiánnyal küzd, ezért érdemes az első és második képesítés megszerzésére vonatkozó jelenlegi ingyenességet kihasználni.

  • Diákigazolvány igénylése

A diákigazolvány igényléshez szükséges NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlapot 2012-től okmányirodában kell igényelni, ahol ellenőrzik a tanuló adatait, rögzítik az aláírását, fényképet készítenek róla és kiadják a „NEK-adatlapot. A NEK adatlapot a tanuló elviszi az iskolájába és a diákigazolvány ügyintéző megrendeli a diákigazolványt. 2017. február 15. óta minden elkészült diákigazolványt az iskolába postáznak nem a tanuló lakcímére. A felnőttoktatásban résztvevők nem kapnak diákigazolványt!

  • Mire használhatom a diákigazolványomat?

Számos kulturális és kereskedelmi kedvezmény mellett a legjelentősebb a helyi és helyközi közlekedésben igénybe vehető, BKV kedvezmények, amelyek a nappalioktatásban tanuló diákokat illetik meg.

  • Hiányzások kezelése a felnőttoktásban

Az iskola a felnőttoktatásban résztvevők hiányzását félévenként összesíti. A felnőttoktatásban résztvevők felnőttoktatási tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, iskolai rendszerű szakképzésben vesznek részt. Ugyanúgy igazolniuk szükséges a hiányzásaikat, mint a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevőknek. A felnőttoktatásban résztvevők tanulói jogviszonya megszűnik, ha a szorgalmi időszakban 20 óránál többet mulasztanak igazolatlanul, vagy a gyakorlati hiányzása eléri a 20%-ot. Így a tanév érvénytelen, tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja.

  •  Beiratkozáshoz szükséges adatok

A felnőttoktatásra történő beiratkozásnál be kell mutatni a jelentkező személyi igazolványát, lakcímkártyáját és a jelentkező által elvégzett bemenethez szükséges iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítványt, bizonyos képzések esetében az orvosi alkalmasság igazolását, valamint a pályaalkalmasságot igazoló dokumentumot.